Stichting Achterstandsfonds Nijmegen vergoedt 50% kosten scholing

 
Alle huisartsen en hun medewerkers (POH’s en praktijkassistentes) uit het werkgebied van de Kring kunnen een tegemoetkoming krijgen van 50% van de kosten voor specifieke scholing gerelateerd aan achterstandsproblematiek, mits van tevoren aangevraagd. Hieronder informatie over twee cursussen waarvoor vergoeding wordt toegekend.

Training - 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers

Arq Academy en Health[e]Foundation bieden samen de training ‘1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen en nieuwkomers’ aan. Deze bestaat uit vier e-learning modules en een workshop om 1e-lijns medewerkers te ondersteunen en achtergrondinformatie en instrumenten te bieden voor het herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij (voormalige) vluchtelingen en andere niet-westerse patiënten in de eerstelijnspraktijk.

Voor: huisartsen, POH’s GGZ en andere geïnteresseerde zorgprofessionals
Start: 1 oktober 2019. Aanmelden voor 27 september
Kosten: € 275,00 (tegemoetkoming SAN dus € 137,50.)
Accreditatie: ja

Klik hier voor meer informatie.

Training voor gebruik handboek voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Pharos en het Longfonds hebben een handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ gemaakt speciaal voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij het handboek hoort ook de training voor zorgprofessionals, genaamd ‘Zorg in eigen hand - coachende vaardigheden bij laaggeletterdheid met een chronische aandoening’. Deze training is gericht op het aangepast communiceren en het geven van goede begeleiding bij de zelfzorg. Duur: 2 dagdelen.

Voor: huisartsen, praktijkondersteuners en (long)verpleegkundigen
In company. Mogelijk dat bij voldoende belangstelling een training in de regio wordt georganiseerd.
Accreditatie: ja

Heeft u belangstelling voor een regionale training? Stuur dan een mail naar: san@edificare.nl

Klik hier voor meer informatie