Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN) gaat praten met praktijken in achterstandswijken

 
Het SAN gaat de komende maanden actief contacten leggen met de praktijken met de hoogste percentages patiënten in geïdentificeerde achterstandpostcodegebieden. SAN wil graag bespreken hoe we deze praktijken zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Daarnaast organiseren we in het najaar een bijeenkomst voor alle praktijken met 10% of meer patiënten uit achterstandpostcodegebieden. Doel van die bijeenkomst is:

  • achterhalen van de behoeften van deze praktijken en hun patiënten,
  • inventariseren mogelijkheden van SAN om te faciliteren.

Een idee, maar geen tijd om het uit te werken?

Ook dan is het de moeite waard om contact op te nemen met SAN, zodat we kunnen bespreken hoe we kunnen helpen. Mail naar: san@edificare.nl. Of bel met Jeanet Bouw, fondscoördinator: 06 26 124 886.