Stads- & wijkmonitor Nijmegen 2018

Hoe staat Nijmegen ervoor?
 
 
Met de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat van de stad Nijmegen en deelgebieden daarbinnen. Een schat aan informatie is beschikbaar, onder andere over ontwikkelingen in de verschillende wijken, statistieken over roken, leefstijl, en gebruik van jeugdvoorzieningen

De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit drie onderdelen:

  1. Informatie over de hoofdopgaven in de bestuursperiode 2018-2022 (vanaf editie 2019) en een samenvatting van de Stads- en Wijkmonitor.
  2. Programma’s: informatie over de onderwerpen binnen de beleidsprogramma’s.
  3. Wijken: informatie over de 35 Nijmeegse woonwijken (wordt iedere twee jaar geactualiseerd; laatste update begin 2018).

In het deelprogramma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg valt bijvoorbeelde te lezen:

  • Het aantal cliënten voor maatwerkvoorzieningen binnen de jeugdhulp is het laatste jaar met ongeveer 400 cliënten toegenomen. De totale kosten in 2016 bedroegen zo'n 35 miljoen euro. Uit de cliëntervaringsonderzoeken komt voor 2017 een iets beter rapportcijfer uit de bus dan in 2016
  • 78% van de (volwassen) Nijmegenaren beoordeelt de eigen gezondheid als goed of zeer goed
  • Nijmegenaren met een niet-westerse migrantenachtergrond  beoordelen hun gezondheid lager dan gemiddeld (72% gezond of goed gezond). Dit verschil is echter kleiner dan voorheen, omdat de ervaren gezondheid onder inwoners met een niet-westerse migrantenachtergrond harder vooruit gaat dan onder inwoners met een Nederlandse achtergrond (+7 procentpunten).
  • Het aandeel Nijmegenaren dat te maken heeft met (zeer) ernstige eenzaamheid is 12%. Dat is wat hoger dan in 2012 (8%). Opvallend is dat 35 tot 64 jarigen het vaakst (zeer) ernstig eenzaam zijn. 
  • Waar het rookgedrag in Nijmegen voorheen stijgende was, neemt het tussen 2012 en 2016 wat af. Inmiddels rookt 23% van de volwassen Nijmegenaren, tegen 26% in 2012.

Van de Stads- en Wijkmonitor is - per thema - gelukkig ook een samenvatting gemaakt!