Samenwerking huisartsenorganisaties in de regio Nijmegen en Boxmeer

 
Samenwerking huisartsenorganisaties in de regio Nijmegen en Boxmeer
Mogelijk heeft u dit bericht al eerder gelezen. Hieronder treft u een verkorte versie aan.

De afgelopen periode hebben de besturen van CIHN, Stielo, Coƶperatie Huiartsen Land van Cuijk en Noord Limburg en Huisartsenkring Nijmegen e.o. een uitgebreide verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking met als doel te komen tot een krachtige en zichtbare huisartsenorganisatie.

De resultaten van deze verkenning zijn tweeledig:

  1. De vier organisaties zullen op projectbasis meer dan in het verleden samenwerking zoeken. Het eerste concrete resultaat hiervan is een gezamenlijk ingediende subsidieaanvraag voor het ICT-project OPEN.
  2. CIHN, Stielo en de LHV-kring gaan een verdere verkenning uitvoeren naar een bestuurlijke fusie om, met behoud van eigenheid waar essentieel, vanuit een gezamenlijke integrale visie zo sterk mogelijk te kunnen samenwerken op alle onderdelen.