Samenwerken met Interculturele Consulenten

 
 
Interculturele consulenten vervullen een brug tussen mensen, wanneer culturele aspecten een rol spelen bij vragen of problemen. Het team interculturele consulenten van Het Inter-lokaal bestaat uit medewerkers met verschillende culturele achtergronden, ervaringsdeskundigheid en expertise. Er wordt nauw samengewerkt met Sterker Sociaal Werk en GGD Gelderland-Zuid.

In een bijeenkomst op 8 oktober 2018 is met verschillende samenwerkingspartners besproken welke vragen het meest aan de consulenten worden gesteld. Met elkaar zijn kansen voor de toekomst besproken. Op 11 juni wordt hieraan een vervolg gegeven en de stand van zaken besproken. 

Noteert u vast in uw agenda: dinsdag 11 juni van 15.00-17.00 uur. 
Lokatie: GGD Gelderland-Zuid, Groenewoudseweg 275, Nijmegen. 
Na afloop is er een hapje en een drankje. 

Aanmelden kan nog niet, een definitieve uitnodiging volgt. 
Meer informatie over interculturele consulenten is te lezen op http://www.inter-lokaal.nl/diversiteit/interculturele-consulenten/