Samen voor hartfalen

Regionale samenwerkingsafspraken hartfalen NVVC Connect
 
Samen voor hartfalen
Vertegenwoordigers uit de Huisartsenkring en de 3 zorggroepen uit de regio hebben samen met cardiologen en verpleegkundig specialisten van de hartfalenpoli uit het Radboud ziekenhuis, het CWZ en Maasziekenhuis Pantein afspraken gemaakt om de samenwerking rond de patiënt met hartfalen te verbeteren. Dit is gebeurd aan de hand van de principes van het landelijke project van NVVC connect.

Hartfalen is een veel voorkomende aandoening. Tussen 20 en 30% van de bevolking krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder zijn dan 70 jaar. Momenteel hebben ongeveer 130.000 mensen last van hartfalen. Over tien jaar zal dit aantal door vergrijzing van de bevolking stijgen tot naar verwachting 195.000. De mortaliteit van hartfalen is hoog, hoger dan van darm-, borst- en prostaatkanker. De impact op de patiënt, de mantelzorgers en het zorgstelsel is groot.
In de samenwerkingsafspraken worden de verwijs- en terugverwijscriteria inzichtelijk, waarbij gekeken is welke voorwaarden er nodig zijn om de patiënt een zo goed mogelijke en continue zorg te kunnen geven. Hierbij is er speciale aandacht voor de palliatieve fase van hartfalen.

De samenwerkingsafspraken worden officieel gepresenteerd tijdens een inhoudelijke bijeenkomst en daarna ondertekend op dinsdag 21 november in van der Valk Molenhoek. U kunt zich opgeven om daarbij aanwezig te zijn. Gebruikt u daarvoor svp deze link.  

De opstellers hopen dat het document met de samenwerkingsafspraken een levend document worden. U kunt de huidige versie hier inzien.