Resultaten Wijkgericht Samenwerken 2019

Dit bericht is bestemd voor huisartsen in werkgebied OCE en Stielo
 
Het afgelopen jaar hebben ongeveer 180 huisartsen uit Nijmegen e.o. zich ingespannen om de samenwerking in de wijk te verbeteren. Het betrof samenwerking met (medische) kerndisciplines en het Sociaal Wijkteam. Ook door het uitvoeren van projecten werd onderlinge samenwerking in de wijk verbeterd, of kwamen nieuwe contacten tot stand.

In het deze factsheet ziet u de resultaten van de Regioprestatie 2019. Hierin zijn de uitkomsten van twee vragenlijsten verwerkt die aan alle deelnemers zijn voorgelegd. Daaruit blijkt duidelijk dat huisartsen op vele fronten met andere partijen in de wijk samenwerken.

Op basis van de resultaten van 2019 is VGZ akkoord gegaan met voortzetting van de prestatie in 2020 en 2021. Binnenkort ontvang u hierover meer informatie via OCE.