Resultaten Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

 
 
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom gezondheid van statushouders. In een interactief document vindt u resultaten van het programma, handvatten en inspiratie!

Het ondersteuningsprogramma is een samenwerking tussen VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland en bestaat uit een praktisch ondersteuningsprogramma en een kennisdelingsprogramma voor zorgprofessionals en gemeenteambtenaren. In het recent verschenen inspiratiemagazine  staan mooie voorbeelden, links naar filmpjes en interviews uit alle delen van het land, bijvoorbeeld over hoe de gezondheidszorg wordt ervaren door statushouders.  Ook staan er concrete tips in voor hulpverleners.

Voor huisartsen zijn onderstaande tips afkomstig van Maria van den Muijsenbergh, voorheen huisarts in Nijmegen en sinds kort bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc .

  1. Besef dat het fenomeen huisarts als poortwachter onbekend is in de meeste landen, evenals het beroepsgeheim van praktijkassistentes. Geef nieuwkomers voorlichting over de rol van de huisarts, de praktijkassistente, de apotheek, etc. Hiervoor bestaat ook voorlichtingsmateriaal.
  2. Besef dat veel nieuwkomers slechte ervaringen hebben zodat vertrouwen opbouwen tijd kost. Houd daarom een kennismakingsgesprek en plan een vervolg kennismaking in bij de POH-GGZ die kan ook vragen naar schokkende ervaringen en kan inschatten of er sprake is van psychosociale problematiek.
  3. Schakel bij deze gesprekken een tolk in! Het eerste half jaar wordt die vergoed door een speciale VWS regeling.
  4. Denk aan PTSS, ook bij kinderen, en andere ziekten die vaker voorkomen in andere landen zoals erfelijke bloedarmoede.