Reminder: vergoedingen voor Tolkentelefoon 2018

 
 
Wellicht ten overvloede wijst de SAN u er nogmaals op dat huisartsen in het gehele gebied van Huisartsenkring Nijmegen e.o. gebruik kunnen maken van een vergoeding voor gebruik van de tolkentelefoon 2018. Daarvoor graag gebruik maken van onderstaande instructie.

Wilt u zo vriendelijk zijn gebruik te maken van de code 077213 als u een tolkendienst aanvraagt bij TVCN ?
En wilt u dit bericht delen met alle personen in uw praktijk die een tolkendienst kunnen aanvragen? 
Vergoeding door SAN van declaraties van tolkendiensten die in 2018 buiten deze regeling om zijn gemaakt is onzeker; dit zal afhangen van de budgettaire mogelijkheden van de SAN. 

Hieronder nogmaals alle eerder verstuurde informatie: 

Sinds een aantal jaren vergoedt het Achterstandsfonds Nijmegen (SAN) aan huisartsen(praktijken) de kosten voor gebruik van tolkentelefoon. Voor huisartsen in Nijmegen-stad geeft de gemeente Nijmegen een beperkte subsidie, overige kosten betaalt SAN uit eigen middelen. De procedure was omslachtig: de huisarts moest eerst zelf de nota betalen en deze vervolgens indienen bij de SAN.
Per direct is deze procedure eenvoudiger gemaakt, als u gebruik maakt van de diensten van TVcN. U kunt voortaan met de speciale aanmeldcode 077213 de tolkendienst aanvragen. De betaling van de nota ‘s wordt rechtstreeks tussen de tolkendienst en SAN afgehandeld.   

Wat valt er onder de regeling?
- Kosten van ad hoc telefonische tolkendiensten door TVcN worden vergoed. U hebt in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon dus reserveren is meestal niet nodig.
- Kosten van gereserveerde tolkendiensten vallen ook onder de regeling, maar dit is slechts heel zelden noodzakelijk. We verzoeken u daar zeer selectief in te zijn, vanwege extra kosten bij no-show, wachten etc.  
- Schriftelijke vertaaldiensten vallen dus buiten de afspraak.
- Alleen kosten van professionele tolkendiensten van TVcN worden op deze manier door SAN vergoed. Voor alle overige tolkendiensten is vergoeding door SAN alleen nog mogelijk na overleg.    
De aanvraag instructie is opgesteld door TVcN. Hieronder vindt u een samenvatting. Leest u de informatie svp goed door en deel de informatie met uw praktijkmedewerkers.

Samenvatting aanvraaginstructie
U belt met TVcN 088 – 2 555 222 
Geef altijd aan dat u via de speciale regeling wilt afnemen onder klantcode 077213
Vervolgens geeft u op verzoek van de medewerker de volgende informatie door:
Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
Postcode + huisnummer praktijkadres.

Let op! Zodra u bij TVcN onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van de klantcode, ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Overzicht van alle bestaande subsidieregelingen
Er zijn dus in de regio Nijmegen 3 mogelijkheden voor vergoeding van de kosten voor tolkentelefoon.
U ziet hier een overzicht.

Met vriendelijke groet,
Namens SAN