Regionale transmurale afspraken CVRM

 
Regionale transmurale afspraken CVRM
Tussen OCE Nijmegen, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc zijn enige tijd geleden afspraken gemaakt over de terugverwijzing van CVRM-patiënten naar de huisarts. Er zijn afspraken met cardiologie, vaatchirurgie en neurologie. Op verzoek brengen wij deze afspraken nogmaals onder uw aandacht.

De afspraken zijn in het voorjaar van 2014 gemaakt en in 2017 geactualiseerd.

U kunt ze hier nog eens inzien:

  1. regionale transmurale afspraken cardiologie over terugverwijzing van cardiaal stabiele CVRM-patiënten naar de huisarts
  2. regionale transmurale afspraken vaatchirurgie over terugverwijzing van CVRM-patiënten naar de huisarts in geval van perifeer vaatlijden en abdominaal aneurysma.
  3. regionale transmurale afspraken neurologie terugverwijzing van CVRM-patiënten naar de huisarts na een beroerte (TIA, CVA).

Praktijken die deelnemen aan het zorgprogramma CVRM van de zorggroep OCE kunnen middels een brief  aangeven dat zij de CVRM controles over kunnen en willen nemen.