Regiobijeenkomsten Beleid en Bekostiging zijn gestart voor huisartsen en praktijkmanagers

Woensdag 30 oktober van 16.00-20.00 in Van der Valk hotel Eindhoven
 
Wat staat u als huisarts en praktijkmanager in 2020 te wachten? Welke wijzigingen zijn er in de financiering en wat verandert er aan de inhoud van de huisartsenzorg? Ieder jaar organiseert de LHV een groot aantal bijeenkomsten. Geaccrediteerd en gratis voor LHV-leden.

Leerdoel

  • U kunt op tijd en op de juiste manier inspelen op de veranderingen in de huisartsenzorg.
  • U leert strategisch om te gaan met uw aanbod in de praktijk.
  • U weet hoe per 2020 de bekostiging huisartsenzorg eruitziet en wat de implicaties zijn voor de eigen huisartsenpraktijk.

Inhoud workshop

Adviseurs van de Landelijke Huisartsen Vereniging komen naar u toe om u bij te praten op de ontwikkelingen het komende jaar in de huisartsenzorg. Welke grote en kleinere veranderingen kunt u verwachten? Wat verandert er in de bekostiging? Welke voortgang is er geboekt op de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord? Welke ondersteuning kunt u van uw beroepsvereniging krijgen? Na de bijeenkomst bent u helemaal bij, zowel op de landelijke als de regionale ontwikkelingen.

LHV-regiobijeenkomst maandag 7 oktober 2019 in Utrecht

 De LHV biedt u 15 bijeenkomsten in het land aan waar u gratis aan kunt deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 3 punten. Bekijk waar bij u in de buurt deze bijeenkomsten gehouden worden en meldt u aan. 

Aparte bijeenkomst praktijkmanagers
Ook dit jaar zijn er bijeenkomsten speciaal voor uw praktijkmanager. De afgelopen jaren melden zich steeds vaker praktijkmanagers aan voor deze financieringsbijeenkomsten. We merken dat de informatiebehoeftes van praktijkmanagers en huisartsen soms uit elkaar lopen. Om optimaal aan te sluiten bij de informatie die uw praktijkmanager nodig heeft, organiseren we 3 bijeenkomsten speciaal voor hen.