Radboud Rookvrije Campus boekt vooruitgang

 
 
Radboudumc werkt aan een rookvrije campus. Het thema van de campagne is: “Rookvrij, voor elkaar!”. Op meerdere manieren wordt begeleiding aangeboden aan medewerkers, studenten en patiënten om te stoppen met roken.

De campagne Radboud Rookvrije Campus voorziet in een uitgebreid flankerend beleid om Stop Met Roken (SMR) begeleiding aan te bieden aan ieder die wil stoppen met roken. Medewerkers en studenten worden verwezen naar de Arbo-en Milieudienst van het Radboudumc, waar een kostenloze SMR begeleiding wordt aangeboden, of naar de eigen huisarts.
Patiënten krijgen eveneens SMR begeleiding aangeboden.
De patiënt mag een voorkeur voor de SMR begeleiding aangeven:

  • eigen huisarts: deze kan in overleg met patiënt kiezen voor eigen SMR begeleiding of alsnog door een andere partij, elders
  • SMR begeleiding in groepsverband door Sinefuma op het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael
  • Sine Fuma, een SMR begeleiding naar keuze en locatie van patiënt

NB De kosten van SMR begeleiding in eerstelijnszorg worden vergoed via het basispakket; dit gaat bij de meeste zorgverzekeraars niet ten koste van eigen risico.

Er is daarnaast gekozen voor een beperkt aantal rookzones aan de rand van de campus.
Enerzijds om de overlast en de negatieve gezondheidseffecten sterk in te perken, anderzijds om rokers wel een plek te geven, omdat het om een ernstige verslaving gaat, die niet zomaar stopt.

Een en ander is georganiseerd door het Campagneteam Rookvrije Campus van het Radboudumc.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Renske Spanninga, huisarts UGC Heyendael en lid van het Campagneteam via rookvrij@radboudumc.nl