Projectgroep arbeidsmarktproblematiek doktersassistenten zoekt een huisarts

 
Huisartsenorganisaties CIHN, Stielo, Syntein en LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. hebben handen ineen geslagen om het tekort aan doktersassistenten in de regio aan te pakken.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyses blijkt dat in het kringgebied een groot tekort aan doktersassistenten is. De samenwerkende huisartsenorganisaties willen het tekort aanpakken. CIHN heeft de projectleiding op zich genomen. Met het ROC Nijmegen is inmiddels contact over een maatwerktraject, één van de mogelijke initiatieven om te zorgen voor voldoende aanwas. Om verdere oplossingen te verkennen willen wij een projectgroep arbeidsmarktproblematiek in het leven roepen. Drie doktersassistenten en twee praktijkmanagers hebben zich inmiddels aangemeld.

Wij zoeken nog een huisarts die mee wil denken. De projectgroep vergadert circa vier keer per jaar en per speerpunt worden werkgroepen gevormd. Er geldt een vacatievergoeding. Meer informatie bij Thomas Klijn, staffunctionaris CIHN, 024-6791010, t.klijn@cihn.nl.