PrEP perikelen

Dit bericht is geplaatst op verzoek van de regionale GGD’s
 
Het ministerie van VWS heeft de GGD aangewezen als uitvoerende instantie van de gesubsidieerde PrEP-pilot, die vanaf augustus van start is gegaan. Dat betekent dat de GGD’en komende 5 jaar de mogelijkheid krijgen om aan 6500 mannen PrEP-zorg te bieden. Ondanks de subsidie is de verwachting dat niet alle mannen met een PrEP-verzoek via deze regeling geholpen kunnen worden. De schatting is dat minstens 2000 mannen niet terecht kunnen voor PrEP-zorg via de GGD.

Vanuit de Publieke Gezondheid is het de taak van de GGD een daling in de hiv-epidemie te verwezenlijken. Deze daling zien wij het sterkst als wij mannen met het hoogst risico op een hiv-infectie PrEP kunnen aanbieden. Daarom zullen wij streng moeten triëren om de juiste personen onze beperkte plekken te kunnen aanbieden. We kijken daarbij naar de besmettingsrisico’s, maar ook naar kwetsbaarheden zoals afkomst en persoonlijke situatie. Vanuit dat perspectief zouden wij graag het volgende met u bespreken.

Ondersteuning
Wij weten dat veel huisartsen kampen met een enorme werkdruk en nauwelijks ruimte ervaren om er extra taken bij te nemen. LHV heeft dit helder gecommuniceerd en aangegeven dat PrEP-zorg geen basis-huisartsenzorg is. Wij zullen geen patiënten direct naar u verwijzen voor PrEP-zorg, maar de mogelijkheid bestaat dat een patiënt bij u informeert of u PrEP-zorg wilt bieden. Om u te ondersteunen bieden wij graag onze hulp. Op het gebied van consultatie, nascholing en in overleg met de lokale GGD het uitvoeren van de 3-maandelijkse soa-testen.

PrEP-minded huisartsen
Verder wijzen wj u graag op de landelijke lijst met PrEP-minded huisartsen die zich aanbieden om extra patiënten PrEP-zorg te leveren. Dan kunt u uw patiënt naar één van deze collega’s verwijzen. Mocht u als huisarts juist interesse hebben om ook op deze lijst genoemd te worden, neem dan contact met ons op. Ook voor alle andere vragen of verzoeken op het gebied van PrEP, mail of bel ons:

GGD Gelderland-Zuid: prep@ggdgelderlandzuid.nl | 088-1447204

GGD Hart voor Brabant: seksuelegezondheid@ggdhvb.nl | 088-3686840 

GGD Limburg-Noord: ggdmakessense@vrln.nl | 088-1191200