Praktische informatie Eerstelijnsverblijf (ELV)

Voor de regio’s Nijmegen en Boxmeer
 
 
Praktische informatie Eerstelijnsverblijf (ELV)
Het Eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen niet meer thuis kunnen wonen. In onderstaand bericht vindt u praktische informatie over het aanvragen van een ELV , zowel in de regio Nijmegen als in de regio rondom het Maasziekenhuis.

Regio NIjmegen e.o.

De aanvragen in de Regio Nijmegen e.o. lopen via Bureau Crisis toewijzing Intramuraal (BCI). De bevestiging van de aanvraag ELV moet door de huisarts afgegeven worden.

Het BCI is 24 uur per dag beschikbaar (buiten kantooruren neemt de Zorgcentrale voor BCI waar) via: 024-366 57 67

BCI helpt u verder met:

  • Uw crisisaanvraag: BCI beoordeelt samen met u, aan de hand van een afwegingsinstrument (zie: https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument), de situatie en de noodzaak tot crisis- of spoedopname. BCI heeft een overzicht van beschikbare bedden in VVT instellingen.
  • Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde (SO)  buiten kantooruren: BCI kan u doorverbinden met de dienstdoende SO. Zij hebben het overzicht van welke VVT instelling, met daaraan een SO gekoppeld, dienst heeft.

Huisartsen zijn tevreden over de dienstverlening van BCI: " Ze denken op een uitstekende manier met je mee over wat de best passende mogelijkheid is", aldus een huisarts uit de regio. 

In 2017 heeft de werkgroep ELV vanuit OCE Nijmegen in samenwerking met de LHV-Huisartsenkring e.o. een praktische handleiding ontwikkeld voor de huisarts, in de vorm van een kaartje. Op dit kaartje staat het nummer van BCI, en daarnaast achtergrondinformatie over BCI en een link naar het afwegingsinstrument dat u samen met BCI in kunt vullen. Dit kaartje wordt op dit moment geactualiseerd en wordt binnenkort opnieuw beschikbaar gesteld.
Bovendien heeft deze werkgroep de functie om de veranderingen en eventuele problemen rondom het ELV te monitoren. Indien u problemen ervaart, meldt deze dan bij L. Wittenberg (l.wittenberg@cihn.nl), Stafmedewerker I&O Ouderenzorg bij OCE Nijmegen.  

Regio Land van Cuijk en Noord Limburg

Huisartsen in de regio LvC NL kunnen voor ELV  bellen naar het Transferpunt  06-20141893.
Ook hiervoor is een handleiding ontwikkeld en er is een stroomschema beschikbaar. 
Beide documenten staan eveneens op de website van Syntein