Praktijkaccreditatie binnen de kring Nijmegen vordert gestaag !

 
Het kernteam kwaliteit huisartsenkring (KKH) was benieuwd in hoeverre de huisartsenpraktijken inmiddels geaccrediteerd zijn. Na het nodige speurwerk leverde dat wel een indruk op maar de getallen zijn bij benadering. Binnen de Syntein-regio bestaan 24 praktijken waarvan er 13 geaccrediteerd zijn (8x HaZo24, 1x NPA, 4x DEKRA). Van de overige 11 praktijken zijn er 5 bezig met HaZo24-certificering.

Voor de overige regio’s binnen de kring beschikken we alleen over de NPA-gegevens van maart j.l. Daar tellen we 65 praktijken waarvan er 37 geaccrediteerd zijn en 28 niet (althans niet NPA). Wat opvalt is dat in de 37 praktijken met accreditatie wel ca 75% van de huisartsen vertegenwoordigd zijn (gemiddeld 4.1 huisarts per praktijk). In praktijken zonder accreditatie werkt gemiddeld 1.7 huisarts.