Pneumokokkenvaccin wel of niet door de huisarts

Uitslag peiling Huisartsenkring Nijmegen e.o.
 
 
Pneumokokkenvaccin wel of niet door de huisarts
In 2018 bracht de Gezondheidsraad een positief advies uit over pneumokokkenvaccin bij ouderen. Staatssecretaris Blokhuis die preventie in zijn pakket heeft, nam het advies over en wil in het najaar van 2020 het pneumokokkenvaccin aan 60-plussers beschikbaar stellen. Hij vroeg de LHV of huisartsen het pneumokokkenvaccin willen verstrekken. De discussie over de voor- en nadelen barstte los op HAweb.

Belangrijk tegenargument is dat collectieve preventie niet tot de kernwaarden van de huisartsen behoort, maar corebusiness van de GGD is. Voordelen zijn de patiëntvriendelijkheid, een mooie inkomstenbron en verhoging van de vaccinatiegraad. Het LHV-bestuur heeft april jl. de 23 huisartsenkringen gevraagd om voor, tegen of neutraal te stemmen. Huisartsenkring Nijmegen e.o. heeft een peiling op HAweb georganiseerd. In ons kringgebied is 81 keer gestemd waarvan: 51% voor, 14% neutraal en 33% tegen. Huisartsenkring Nijmegen e.o. dankt u voor uw inbreng en wenst het bestuur van de LHV veel wijsheid toe. Ondertussen woedt de discussie voort op HAweb.