Pensioenregeling waarnemers

 
De pensioenregeling van waarnemers wordt mogelijk gelijkgetrokken met die van vrijgevestigde huisartsen.

Hierover wordt een (digitale) peiling gehouden. In februari ontvangen waarnemers een brief met het verzoek een stem uit te brengen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de werkgroep Pensioen Waarnemend Huisartsen.