Patientenfolder over dragerschap Hepatitis B

 
 
In een nieuwe folder wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat Hepatitis B dragerschap betekent. Met deze informatie wordt de drager geïnformeerd over wat te doen om zelf gezond te blijven en te voorkomen dat anderen het virus van hem/haar krijgen.

De folder Hepatitis B dragerschap  is bedoeld voor patienten en is door het simpele taalgebruik onder andere geschikt voor nieuwkomers. De folder is in nauwe samenwerking met statushouders ontwikkeld. De folder is behalve in Nederlands in vijf extra talen beschikbaar: Frans, Engels, Tigrinya, Farsi en Arabisch.  

De folder is ontwikkeld vanuit het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders in 2017.