Oplopende tekorten doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartsenzorg

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg
 
De arbeidsmarkt huisartsenzorg is een regionale arbeidsmarkt. De regionale situatie op de arbeidsmarkt is inmiddels voor het totale kringgebied inzichtelijk gemaakt. Eind vorig jaar verscheen de factsheet van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant en deze zomer zijn de overzichten van arbeidsmarktregio’s Zuidwest-Gelderland en Noord-Midden Limburg definitief geworden.

De meeste regio’s krijgen de komende vijf jaar te maken met een sterk stijgend tekort aan doktersassistenten of praktijkondersteuners, of aan allebei. Dat komt vooral omdat personeel met pensioen gaat. De ervaren werkdruk bij huisartsen en doktersassistenten is hoog. Tegelijkertijd groeit overal het aantal 75-plussers onder de patiënten, en daarmee ook de vraag om zorg. Het gaat daarnaast vaker om chronisch zieken. Dat blijkt uit de factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Huisartsenkring Nijmegen eo gebruikt de factsheets als startpunt om in gesprek te gaan met regionale belanghebbenden.

Geïnteresseerd in uw regionale arbeidsmarktsituatie? Ga naar de pagina