Online inzage in het patiëntendossier

 
Online inzage in het patiëntendossier
Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. LHV, NHG en InEen hebben besloten samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS. Hiervoor is het vierjarige programma OPEN gestart. In de regio Nijmegen e.o. zal de HAKring op dit dossier samenwerken met de regionale zorggroepen.

Op de  kringledenvergadering van 10 april jl heeft het kringbestuur een toelichting gegeven op OPEN en op de plannen om in deze regio samen met de zorggroepen een zogenaamde “regiocoalitie” te vormen. Door deze nauwe samenwerking hoopt men tot een soepele regionale implementatie van de dossierinzage te komen.
Uiteraard worden de leden over het vervolg geinformeerd. 

Voor uitgebreide inormatie over OPEN verwijzen wij naar het bericht op de website van de LHV.