Ondersteuning voor huisartsen bij vragen over zorg en gezondheid van migranten

 
Heeft u patiënten met een migratie-achtergrond in uw praktijk?

De website huisarts-migrant.nl biedt ondersteuning bij vragen van huisartsen, POH-ers en andere zorgverleners over de zorg voor en gezondheid van migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.Naast informatie over taalbarrières en cultuurverschillen bevat de site voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen. Het geeft inzicht in de verschillen in ziekte en behandeling in relatie tot etniciteit, migratie en sociaal economische positie.

Deze website is met grote zorg inhoudelijk samengesteld door een redactie van huisartsen die veel ervaring heeft met migrantenpatiënten. Pharos ontwikkelt en onderhoudt deze website in nauwe afstemming met het NHG.