Ondersteuning bij (tuchtraad-) klacht of calamiteit

 
Ondersteuning bij (tuchtraad-) klacht of calamiteit
De werkgroep ‘Van Klacht naar Kracht’ , die bestaat uit leden van Coaches voor Medici, ondersteunt collegae die te maken krijgen met een (tuchtraad-) klacht of calamiteit in een vroeg stadium. Is in onze regio behoefte aan intervisie-groepen over dit thema?

Het onderwerp staat in de belangstelling na aandacht hiervoor in Medisch Contact en LOVAH-magazine. In het land zijn inmiddels een paar intervisie groepen opgericht met deelnemers die met een tuchtraad procedure te maken hebben gehad. Door te praten, ervaringen te delen, anderen te laten leren van eigen ervaringen, na of tijdens een klachtenprocedure of meegemaakte calamiteit ondersteunt en helpt men elkaar. Deze intervisie groepen worden als uiterst zinvol ervaren.
De werkgroep ‘Van Klacht naar Kracht’ wil peilen of er in onze regio ook behoefte bestaat aan een dergelijke intervisie groep.

U kunt uw reactie rechtstreeks sturen aan Bert Baas, lid van de werkgroep.
A.A.F.Baas, Longarts ( niet praktiserend ) CvM 
06 51 59 79 13 | abaas@xs4all.nl