Oncolytica voor niet-oncologen: wat moet je ervan weten?

Nieuwe ontwikkelingen oncolytica waar u als niet-oncoloog mee te maken kunt krijgen
 
In de oncologie is de laatste jaren een verschuiving gaande van conventionele cytostatica naar geneesmiddelen met een specifiek aangrijpingspunt, zogenaamde ‘’targeted therapy’’. Deze ‘’Nibjes’’ en ‘’Mabjes’’ hebben specifieke bijwerkingen en interacties waar de huisarts als niet-oncoloog mee te maken krijgt. Zeker omdat er vaak sprake is van chronische therapie die buiten het ziekenhuis gecontinueerd wordt.

Tijdens een regionale nascholingsbijeenkomst, georganiseerd door het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF), wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe ontwikkelingen in de oncologie.  
De bijeenkomst heeft de titel: "Oncolytica voor niet-oncologen: wat moet je ervan weten?"
Behalve overzicht over de nieuwe ontwikkelingen wordt stilgestaan bij een aantal praktische aspecten waar u (als niet-oncoloog, arts of apotheker, in de eerste of tweede lijn) mee te maken kunt krijgen.

Deze avond vindt plaats op 3 september.
U kunt hier het (voorlopige) programma inzien en informatie over inschrijving etc.