Notulen Kringledenvergadering 4 april 2018 beschikbaar

Input voor uw hagro vergadering
 
 
De notulen van de Kringledenvergadering van 4 april 2018 zijn beschikbaar op de website.

De notulen van de Kringledenvergadering vindt u hier.