Nieuwe antistolling: bloedlink of een zegen?

 
In de nieuwsbrief van april jl. berichtten wij al over de NOAC’s en de discussie die gaande is over de vraag of er sprake is van een verbetering dan wel dat terughoudendheid op zijn plaats is t.a.v. deze nieuwe antistollingsmiddelen.

Omdat eerste- en tweedelijns artsen en apothekers deze patiënten gezamenlijk begeleiden, wordt in onze regio gezocht naar één gezamenlijke visie over voor wie deze middelen geschikt zijn. Het kan niet zo zijn dat de huisarts opgezadeld wordt met een behandeling waar hij niet achter staat. 
Daarom wordt op 1 december - LET OP: de datum is gewijzigd, was eerder 18 september -  een academisch debat georganiseerd, voor huisartsen, specialisten en apothekers. Ook de patiënt zal een belangrijke rol hebben. 
Doel is te komen tot een gezamenlijk visie: wie wel en wie liever niet op deze nieuwe middelen. De uitkomst van dit debat zal als basis van regionaal beleid op dit gebied dienen.
Het bestuur van de Huisartsenkring nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het debat!Hieronder kunt u de flyer downloaden.