Neurologen Radboudumc, CWZ en Maasziekenhuis Pantein geven bij voorkeur clopidogrel na een beroerte

 
Gebaseerd op internationale literatuur hebben de neurologen van het Radboudumc, CWZ en Maasziekenhuis Pantein besloten om clopidogrel als eerste keuze secundaire medicamenteuze preventie te geven na een beroerte. Deze keuze is afgestemd met inhoudsdeskundige regionale huisartsen. Naar verwachting zal dit beleid spoedig eveneens in de landelijke richtlijnen voor de huisarts worden opgenomen.

Trombocytenaggregatieremming is een vast onderdeel van de preventie maatregelen na een beroerte (TIA of herseninfarct). In Nederland kan gekozen worden uit  acetylsalicylzuur (ASA) al dan niet in combinatie met dipyridamol of monotherapie clopidogrel. 

Clopidogrel monotherapie (1 dd 75 mg) is even effectief als acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol1  en beiden zijn beter dan ASA alleen2. Clopidogrel monotherapie is eenvoudiger in gebruik dan ASA met dipyridamol (1 ipv 3 pillen op 2 verschillende tijdstippen), geeft minder vaak bijwerkingen (met name minder hoofdpijn) en is goedkoper dan ASA in combinatie met dipyridamol. Een ander belangrijk voordeel is dat ernstige bloedingscomplicaties minder voorkomen onder clopidogrel monotherapie dan bij de combinatie van ASA en dipyridamol1. Mogelijke nadelen zijn therapieresistentie voor clopidogrel door cytochroom polymorfisme (CYP2C19). Dit blijkt echter geen klinisch relevant effect te hebben.

Hoewel er voldoende internationale literatuur is om ook het beleid in de acute fase te veranderen, staat dit nog niet in de richtlijnen voor de huisarts. Waarschijnlijk zal dit spoedig veranderen.

Alles bij elkaar voldoende reden voor de neurologen van het Radboudumc, CWZ  en Maasziekenhuis Pantein te besluiten om clopidogrel als eerste keuze secundaire medicamenteuze preventie te geven na een beroerte.

Aanwijzingen voor de huisartspraktijk zijn precies na te lezen in de brief (bijlage).

Deze is tevens te vinden op de website bij:  transmurale afspraken.

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram 150223_clopidogrel_na_beroerte.pdf231 KB