Middelen Achterstandsfonds beschikbaar voor meer huisartsen

Meer postcodes aangemerkt als achterstandspostcode
 
Middelen Achterstandsfonds beschikbaar voor meer huisartsen
Dit bericht is geplaatst op verzoek van Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN)

Op 1 januari 2019 zijn aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. Voor de regio Nijmegen betekent dat er postcodes (wijken, soms straten) bij komen in de volgende gemeenten: Bergen (L), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen en Wijchen (zie link met lijst waarop u precies kunt zien om welke postcodes het gaat). Achterstandsfonds Utrecht heeft bovendien op een aparte website een overzicht gepubliceerd met postcodes en adressen voor alle fondsen in Nederland. De financiële middelen voor het SAN zijn tegelijk ook toegenomen.

Dus niet alleen huisartsen uit Nijmegen maar ook huisartsen uit de hiervoor genoemde gemeentes/wijken kunnen in 2019 een beroep doen op subsidiëring vanuit het achterstandsfonds voor projecten die bijdragen aan de ondersteuning van de huisartsen (-zorg) in achterstandswijken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten die bijdragen aan betere samenwerking in de wijk, maar ook aan deskundigheidsbevordering van praktijkmedewerkers en huisartsen op gebied van cultuursensitief werken. Aanvragen kan het gehele jaar door. Op de website van SAN staat daarvoor een formulier.

Wilt u een project indienen en heeft u daarbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de fondscoördinator Jeanet Bouw. Tel. 06 26 124 886. Mail SAN@edificare.nl.

Vanaf september gaat het SAN actief contacten leggen met huisartsenpraktijken die werken in de achterstandspostcodes om na te gaan welke behoeften er zijn bij achterstandsdokters om de werkdruk te verlagen en het werkplezier en de kwaliteit van de huisartsenzorg te verhogen.

Voorbeeld van een project: Een laaggeletterde-proof praktijk
Een huisartspraktijk wil graag recht doen aan patiënten in kwetsbare situaties, in dit geval laaggeletterde patiënten. Samen met de GGD werken zij aan een aanpak laaggeletterdheid die is afgestemd op de wensen en behoeften van de praktijk en geschikt is voor medewerkers van de huisartspraktijk.

Hoofddoel
In 2019 organiseren van een betere toegankelijkheid van de zorg en betere zorg op maat aan patiënten (in kwetsbare situaties).
Subdoelen
- in 2019 ontwikkelen en implementeren van een aanpak rondom laaggeletterdheid bij de praktijk;
- vergroten van bewustzijn, kennis en vaardigheden van medewerkers m.b.t. laaggeletterdheid;
- betere signalering en doorverwijzing van patiënten naar aanbod Basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden) en;
- op maat met deze doelgroep communiceren.

Op de website van SAN staat de volledige aanvraag van deze praktijk.

Andere voorbeelden zijn:
– Voorlichting over ouder worden en dementie aan wijkbewoners met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers.
– Training omgaan met agressieve patiënten.
– Voorlichtingsbijeenkomst over diabetes aan wijkbewoners met een migratieachtergrond.

Vergoeding tolkentelefoon voor alle huisartsen in de regio
Alle huisartsen in de regio van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. kunnen ook in 2019 gebruik maken van SAN-vergoeding voor tolkendiensten. Kijk hier voor meer informatie en de voorwaarden.