Meer diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen door huisartsen

 
 
Meer diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen door huisartsen
Het project Verdachte Huidafwijkingen is in 2017 op initiatief van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. gestart om de rol van huisartsen bij de diagnose en behandeling van laagrisico (pre)maligne huidaandoeningen te stimuleren. Bijna 100 huisartsen doen mee en dat geeft een unieke mogelijkheid om de gevolgen voor verwijsgedrag en kwaliteit van zorg in beeld te brengen.
Tussentijdse evaluatie

In november heeft een aantal huisartsen en dermatologen de voortgang besproken van het project. Huisartsen zien verandering in hun eigen gedrag en soms dat van collega’s: er worden meer biopten genomen, en er wordt in een aantal praktijken meer behandeld met de 5 FU crème. In sommige praktijken is er ook meer onderling contact over verdachte huidafwijkingen tussen de huisartsen, men kijkt met elkaar mee en bespreekt het. Behandelen met de 5 FU crème is voor veel huisartsen nog wel een drempel. Illustraties die in de cursus zijn gebruikt, kunnen de communicatie met de patiënt vergemakkelijken, zodat ze weten hoe de behandeling verloopt en er niet van schrikken.
Voor specialisten is het niet makkelijk om nu al een duidelijk effect aan te geven. Dermatologen merken wel dat verwijzing vaker plaats vindt nadat bij een biopt een maligne huidaandoening is vastgesteld. Actieve terugverwijzing naar de huisarts is in de praktijk soms lastig, omdat de patiënt daar  huiverig voor is of al zo lang in behandeling is bij de dermatoloog. 

Voor patiënten van de deelnemende huisartspraktijken en dermatologen is daarom o.a. op Haweb een folder beschikbaar waarin staat wat er is veranderd in de werkwijze rondom verdachte huidafwijkingen.

Vervolg in 2019
In 2019 zal in de tweede helft van het jaar op basis van de gegevens uit de HIS-sen een analyse worden gemaakt van de effecten van meer diagnostiek en behandeling in de huisartspraktijk. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Radboudumc.

Het project loopt tot eind 2019.

Meer informatie over de aanleiding voor het project Verdachte Huidafwijkingen en andere achtergrondinformatie vindt u hier.
Het project is gestart op initiatief van de Huisartsenkring Nijmegen en omgeving. Het projectteam bestaat uit: Carla Nij Bijvank (huisarts), Kevin Hueskes (huisarts), Hans Alkemade (dermatoloog CWZ), Rianne Gerritsen (dermatoloog Radboudumc), Brigit Jansen (beleidsmedewerker LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.), Jeanet Bouw (projectleider).

De zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars maken met hun financiële bijdrage dit project mogelijk.

Voor meer informatie; neem contact op met de projectleider, Jeanet Bouw. Mailadres: verdachtehuidafwijkingen@huisartsenkringnijmegen.nl
Telefoonnummer: 06 26 124 886.