LHV: Ronde tafelbijeenkomst over goodwill

Wagronieuws
 
De discussie over wat te betalen bij de overname van een huisartspraktijk speelt al jaren. Welke waarde kan en mag aan een praktijk worden toegekend? Het is duidelijk dat bij praktijkovername in den lande heel verschillend wordt ingestoken. Er zijn diverse uitgangspunten en afspraken die startende en overdragende praktijkhouders bij hun overnameovereenkomst vastleggen. De minister en de Tweede Kamer hebben zich onlangs weer unaniem uitgesproken om bij praktijkovername alleen afspraken te maken over de over te dragen materiele activa, zoals de inventaris. En dat dan tegen een realistische marktwaarde. De minister heeft ook de mogelijkheid van een wettelijk verbod op goodwill onderzocht, maar recent aangegeven dat een dergelijke wettelijke verbodsbepaling niet haalbaar is. Zij doet nu een nadrukkelijk beroep op de beroepsgroep zelf en zorgverzekeraars.

De LHV heeft samen met financieel adviseurs gesproken over mogelijke opties. De adviseurs geven aan dat ze ook niet blij zijn met hoge bedragen zoals die nu worden gevraagd. Zij willen samen met de LHV een rekenmodel opstellen om excessen tegen te gaan. 

Op 1 september was een rondetafelbijeenkomst voor waarnemend huisartsen om hierover mee te kunnen praten. Een voorstel van de LHV werd besproken: De LHV zou goodwill onwenselijk blijven vinden, maar stelt wel een rekenmodel op voor goodwill, met daarbij een gedragscode voor de adviseurs en een lijst van waarde drukkende factoren. 

Tijdens de bijeenkomst is dit voorstel afgekeurd. De reden hiervoor is dat de LHV de indruk wekt daarmee wel voor goodwill te zijn; het wordt dan een norm. Aangezien het rekenmodel geen verplichting kan worden, blijven excessen bestaan. Deze mening kwam overeen met de uitkomst van de vorige LHV ledenraad.

Het voorstel is nu dat de LHV tegen goodwill blijft en dat de adviseurs zelf het rekenmodel gaan opstellen.