Knelpunten palliatieve sedatie

Revisie KNMG richtlijn
 
 
Knelpunten palliatieve sedatie
De KNMG richtlijn Palliatieve sedatie wordt op dit moment gereviseerd. Onderdeel van de procedure is een knelpunten analyse. Zorgverleners kunnen laten weten aan welke knelpunten zij prioriteit geven en kunnen de lijst met knelpunten zelf aanvullen.

Om uw input te leveren is een enquête online beschikbaar. Deze is tot uiterlijk 26 april a.s. in te vullen. Het invullen van de enquête bedraagt ongeveer 10 minuten.

 


Het patiëntenperspectief wordt geïnventariseerd in een aparte vragenlijst.