Kinderpalliatieve zorg door de huisarts

 
 
13 Juni jl. deelden Marjolein Broeren en haar huisarts Gerco Lokate hun ervaringen over het palliatieve traject van Maxime -de dochter van Marjolein- tijdens een nascholing kinderpalliatieve zorg voor onze Kring (WDH). ‘Niemand wil een situatie als dit meemaken. Het uit eigen hand horen wat er goed ging en wat misschien beter kon, is een hele waardevolle aanvulling op hoe je je als huisarts kunt voorbereiden op de verdrietige momenten van het vak’.

Het komt niet vaak voor dat een huisarts met kinderpalliatieve zorgverlening te maken krijgt. Een huisarts maakt het gemiddeld twee tot drie keer in zijn carrière mee. Door de extramuralisatie van de zorg speelt een huisarts wel een steeds belangrijkere rol bij palliatieve zorg voor een kind. Je kunt echter goed ondersteund worden vanuit het ziekenhuis, waar kindercomfortteams zijn ingericht. Meer weten? Kijk dan op de site van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg of op de site van Marjolein Broeren voor het verhaal van Maxine.