Jaarplan WDH 2020

 
De WDH Nijmegen e.o. heeft in 2020 onder andere een nascholing Dermatoscopie, een cyclus Heelkunde en een scholing Mindfulness op het programma staan. Daarnaast staat in het najaar een netwerkdag (met de Nijmeegse ziekenhuizen) op de planning.
Concrete data zijn nog niet altijd bekend. Let daarvoor op de speciale mailings.
Voor het complete programma zie het jaarplan 2020 (met een link naar het jaarplan in de bijlage van deze mail).
Op 16 september vond de visitatie plaats in het kader van de aan de WDH Nijmegen verleende Instellingsaccreditatie voor het ABC1 cluster. Het was een positief gesprek. De instellingsaccreditatie is verlengd tot 1 januari 2023.
De WDH zal blijven werken aan kwalitatief goede nascholingen voor en door huisartsen.
Wij ontmoeten u graag tijdens een van onze bijeenkomsten in 2020!