Integrale toegang crisishulp jeugd in Noord- en Midden Limburg

 
 
Integrale toegang crisishulp jeugd in Noord- en Midden Limburg
Vanaf 2019 is een nieuwe werkwijze van kracht voor crisissituaties met jeugdigen in gemeenten in Noord en Midden-Limburg. In het gebied van Huisartsenkring Nijmegen e.o. betreft dit Gennep en Bergen. Hieronder nogmaals de belangrijkste punten.

In een  eerder bericht hebben wij u al gewezen op veranderingen in de crisishulp voor jeugdigen in Nood- en Midden-Limburg.

De Crisisdienst Jeugd (CDJ) voor Noord- en Midden-Limburg is 24/7 direct bereikbaar op 088 – 007 29 90

Dit zijn verder de belangrijkste punten: 

  • 24/7 direct bereikbaar, ook ter plaatse
  • Zet waar nodig ambulante, pleeg- en/of residentiële hulp in
  • Crisisopname voor in beginsel max. 1 week (uitgezonderd Bopz)
  • Voor crisissituaties met jeugdigen van pedagogische aard, GGZ en/of LVB- problematiek
  • Directe lijnen met de GGZ-crisisdiensten
  • Ook preventief te consulteren