Inschrijving project Verdachte Huidafwijkingen sluit 1 juli!

 
Inschrijving project Verdachte Huidafwijkingen sluit 1 juli!
80 Huisartsen hebben zich aangemeld bij het project Verdachte Huidafwijkingen. Het project Verdachte Huidafwijkingen is vorig jaar gestart om de rol van huisartsen bij de diagnose en behandeling van laagrisico (pre)maligne huidaandoeningen te stimuleren. Hoe meer huisartsen uit de regio aan het project deelnemen, hoe beter we de gevolgen van verwijsgedrag en kwaliteit van de zorg in beeld te kunnen brengen.

Heeft u interesse, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan.
De inschrijving sluit op 1 juli aanstaande.
  Klik hier voor snelle aanmelding
  Klik hier voor informatie over HIS extractie

Lees verder voor algemene informatie over het project.

Dermatologen van CWZ, Maasziekenhuis, Mauritsklinieken en Radboudumc zijn blij met het initiatief en ondersteunen de uitgangspunten voor meer diagnostiek en behandeling van met name actinische keratose en het laagrisico basaalcelcarcinoom in de eerste lijn, mits dit kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Voor hen is het belangrijk dat ze verantwoord patiënten kunnen terugverwijzen naar de huisarts. Zij signaleren een grote interdokter variatie onder huisartsen die zij graag zien verminderen.

Project Verdachte Huidafwijkingen
Het project Verdachte Huidafwijkingen heeft verschillende onderdelen: 

 • Scholing van huisartsen;
 • Heldere samenwerkingsafspraken met de dermatologen in onze regio;
 • Beschikbaar stellen van patiënten informatie;
 • Evalueren van veranderingen in kwaliteit van zorg en verwijsgedrag;
 • Herhalen van een wetenschappelijk onderzoek m.b.v. verwijsbrieven.

Het project loopt tot eind 2019.
Meer informatie over de aanleiding voor het project Verdachte Huidafwijkingen en andere achtergrondinformatie vindt u hier.

Wat wordt verwacht van de deelnemers aan het project?
Van huisartsen die willen meedoen aan het project wordt het volgende verwacht:

1. Deelnemers doen mee aan de scholing. Dat wil zeggen: 

 • volgen individueel de online basismodule Verdachte huidafwijkingen (van het NHG);
 • herhalen een korte toets aan het einde van het project;
 • optioneel (niet verplicht): volgen verdiepend aanbod in de vorm van de NHG-STiP scholing Verdachte Huidaandoeningen en/of de Dermatoscopiescholing ‘Groene vlaggen’, beide aangeboden door de WDH.

2. Deelnemers werken conform de samenwerkingsafspraken met dermatologen.

 • Deze afspraken zijn vastgesteld in najaar 2017 in overleg tussen een delegatie huisartsen en dermatologen van alle ziekenhuizen resp. 2e lijns dermatologische klinieken in de regio: CWZ, Maasziekenhuis, Radboudumc en de Mauritsklinieken.
  Ze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het NHG, met enkele aanvullende regionale afspraken.
 • De dermatologen ontvangen een overzicht van alle deelnemende huisartsen.

3. Huisartsen geven toestemming om in september 2019 eenmalig informatie uit het praktijk-HIS te verzamelen. 

 • De extractie en de analyse van de gegevens wordt uitgevoerd door het Radboudumc Transmuraal Kennis- en Informatiecentrum (RTKIC).
 • Omdat er veel vragen zijn in verband met de HIS-extractie voor het project in september 2019, geeft het RTKIC uitleg wat er allemaal geregeld moet worden voor een dergelijke extractie. Zie bijlage 

3. Deelnemers sluiten aan bij de HAweb groep Verdachte Huidafwijkingen.

4. Deelnemers gaan akkoord met de werkafspraken in het project.

 
Wilt u als huisarts deelnemen aan het project?
Huisartsen uit de HAKring Nijmegen e.o. kunnen zich aanmelden voor het project Verdachte Huidafwijkingen via dit formulier. In ditzelfde formulier u zich aan voor de HAwebgroep Verdachte Huidafwijkingen. Via deze groep kunt u de voortgang van het project volgen en kunt u vragen stellen.

Zo snel mogelijk na aanmelding ontvangen de deelnemers de werkafspraken en nadere informatie over het project.
Voor meer informatie; neem contact op met de projectleider, Jeanet Bouw.
Mailadres: verdachtehuidafwijkingen@huisartsenkringnijmegen.nl
Telefoonnummer: 06 26 124 886.
Het projectteam bestaat uit: Carla Nij Bijvank (huisarts), Kevin Hueskes (huisarts), Hans Alkemade (dermatoloog CWZ), Rianne Gerritsen (dermatoloog Radboudumc), Brigit Jansen (beleidsmedewerker LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.), Jeanet Bouw (projectleider).

Het project Verdachte Huidafwijkingen wordt mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.