Informatie van NOEL: netwerk Nijmegen Op Eén Lijn

 
 
Boodschap van de voorzitter van netwerk Nijmegen Op Een Lijn bij het begin van 2018

"Het jaar is weer rond. Het netwerk Regio Nijmegen op één lijn heeft in 2017 niet stilgezeten. De goede samenwerking tussen onze partners is verder versterkt. Dit heeft onder andere geleid tot een netwerkovereenkomst waaraan alle partners van het netwerk zich zullen committeren. Daarnaast is onze website vernieuwd, kijk maar op www.regionijmegenopeenlijn.nl. En hebben we twee goed bezochte themabijeenkomsten georganiseerd; over dementie en over positieve gezondheid. Twee actuele thema’s die sterk in beweging zijn. Tenslotte zijn we in gesprek met de regionale ziekenhuizen om te komen tot een gezonde en innovatieve regio.
  
Wij willen als netwerk zorg en welzijn in de regio Nijmegen helpen verbeteren en vernieuwen. In 2018 gaan we daarmee door. Dat kan alleen met alle zorg- en welzijnsprofessionals in de regio. Zij werken er hard voor, dag in, dag uit. Namens het netwerk wens ik iedereen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. "
 
Henk Schers, voorzitter NOEL