IGZ positief over regionale resultaten Overdracht van Zorg

 
Eind november heeft de regio Nijmegen haar rapportage aan de Inspectie van de Gezondheidszorg gestuurd, over de voortgang van de activiteiten rondom overdracht van zorg. Naar aanleiding van deze resultaten concludeert IGZ dat de regio het onderwerp voortvarend heeft aangepakt en dat andere regio’s daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

Zoals bekend heeft CWZ sinds najaar 2015 – de ondertekening van de regionale afspraken – hard getrokken aan het verder implementeren van deze afspraken. De onvermoeibare inzet van CWZ heeft mede geleid tot daadwerkelijke verbeteringen in het overdacht proces èn een sterk toegenomen bewustzijn in de regio op dit punt. Complimenten daarvoor van IGZ zijn dan natuurlijk welkom!

Dat betekent echter niet dat het nu klaar is….
De regio heeft zelf afgesproken een audit uit te voeren, waarvoor óók de medewerking van huisartsen wordt gevraagd. De audit wordt uitgevoerd door het IWKV van Radboudumc. Mogelijk hebben huisartsen uit de regio reeds verzoeken ontvangen om een zogenaamde dossieranalyse te doen. Het kringbestuur vraagt u uw medewerking te verlenen.
Verder bleek tijdens de afgelopen periode dat de volgende aspecten om aandacht van huisartsen (blijven) vragen:

  • adequate verwijsbrieven met geactualiseerde episode- en medicatielijst
  • warme overdracht bij kwetsbare patiënten en bereikbaar zijn voor warme overdracht vanuit 2e lijn.
  • zorgen voor memo’s voor de ANWzorg
  • bewust zijn van de ‘brief-op-de-buik’ en daarnaar vragen
  • gegevens uit ontslagbrief binnen 72 uur in HIS verwerken 

We attendeerden u al eerder hierop in een nieuwsflits.