Huisartsen met affiniteit voor ICT en gerelateerde thema's gezocht

 
Huisartsen met affiniteit voor ICT en gerelateerde thema's gezocht
Het belang van ICT in de (huisartsen-) zorg en daaraan gerelateerde thema's zal niemand ontgaan. Het gebrek aan regie en coördinatie, de versnippering en de vele ad hoc initiatieven op dit gebied evenmin. Recent is vanuit de HAKring de werkgroep ICT van start gegaan. Deze werkgroep is dringend op zoek naar versterking.

Eerder had de huisarts op gebied van ICT/digitale dossiers/digitale verwijzingen een voorsprong, maar inmiddels lijkt de wet van de remmende voorsprong van toepassing en is de huisarts de grip op dit belangrijke dossier aan het verliezen.
Lees voor een heldere analyse het white paper van NIctiz: Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen

De HAKring en de CIHN hebben de urgentie hiervan vorig jaar al onderkend en het initiatief genomen voor een ICT-werkgroep. Tijdens de strategiedagen van de CIHN is ICT door de regionale huisartsen eveneens benoemd als thema met hoge urgentie. Door omstandigheden heeft de werkgroep echter helaas nog niet gezamenlijk kunnen starten.
Vanuit de HAKring werd de urgentie zo groot gevonden dat een aantal betrokken huisartsen in januari jl. bij elkaar gekomen om te kijken wat al gedaan kan worden. Welke knelpunten zijn er, welke urgentie, wat is eventueel 'laaghangend fruit'? 
De betreffende huisartsen zijn: Tejo Janssen, Mattijs Hennekam, Koos van Son en Peter Füssenich. Vanuit het kringbestuur participeert Gaël Pennings. Brigit Jansen ondersteunt de werkgroep tot eind juni. 
De bedoeling is dat deze groep opgaat in de beoogde gezamenlijke werkgroep met een opdracht vanuit de besturen van de regionale huisartsenorganisaties en met professionele ondersteuning.

De huidige werkgroep zoekt versterking: liefst 2 extra vertegenwoordigers, die ook geinteresseerd zijn om vervolgens te gaan participeren in de gezamenlijke werkgroep. 
Affiniteit en enige ervaring met het thema is gewenst, maar men hoeft geen 'nerd' te zijn.
De HAKring biedt vacatievergoeding volgens de richtlijnen van de LHV.
Voorlopig is er nog één vergadering voor de zomer, namelijk op 6 juni in de avonduren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Jansen (b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl)