Gezocht: huisarts voor Programmaraad Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland

 
 
Gezocht: huisarts voor Programmaraad Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland
De huisarts die namens de Huisartsenkring Nijmegen e.o. deelneemt aan de Programmaraad van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) stop met haar bijdrage. Wie neemt het stokje van haar over?

Palliatieve Zorg is een  van de kernpunten  van ons vak als huisarts en met de toenemende veroudering krijgen we hier steeds meer mee te maken. Het is een periode van het leven die veel impact heeft op de patiënt en diens naasten. Goede zorg van de huisarts in deze zware periode geeft  hun de kans op een zo waardig mogelijke manier afscheid te nemen en er mee verder te kunnen.” aldus Annemiek Hamers, huisarts in Nijmegen en lid van de Programmaraad.

De Programmaraad, de inhoudelijke denktank van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) denkt mee  over en geeft mede richting aan het beleid rond palliatieve zorg  in de regio. Ook bemoeit de Programmaraad zich – meer praktisch - met de uitvoering van processen.
Annemiek: “Ik vind deelname aan de Programmaraad  een “must” voor de Huisartsenkring Nijmegen e.o. Ik heb gemerkt dat je, met kleine stapjes, veranderingen kunt bewerkstelligen via de Programmaraad. Omdat ik eind dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereik ga ik in januari 2019 stoppen als vertegenwoordiger bij de Programmaraad. Wie neemt het stokje van mij over?”

In de Programmaraad zijn  professionals - vertegenwoordigers van doelgroepen zoals huisartsen – die actief betrokken zijn bij de palliatieve zorg, van zowel  0e, 1e en 2e lijn, goed vertegenwoordigd. Ook patiënten/cliënten en naasten zijn vertegenwoordigd. Op die manier kan een breed advies gegeven kan worden

De Programmaraad vergadert tweemaandelijks op dinsdag van 17.30-19.00 uur in het Radboudumc en staat in direct contact met het bestuur van het NPZZG.  Eénmaal per jaar is er een themabijeenkomst, op donderdagavond. De data van de vergaderingen en themabijeenkomst in 2019 staan al vast.

Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Hamers, via het kringbureau (stuur uw vraag aan haar via b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl) of met René Nogarede, netwerk coördinator. René kan u desgewenst ook het vergaderschema toesturen. (r.nogarede@radboudumc.nl )