Geslaagde kick off Connect Hartfalen regio Nijmegen-Boxmeer

 
Op dinsdag 21 november 2017 vond de kick off Connect Hartfalen in de regio Nijmegen-Boxmeer plaats. Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten.

De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben naar het juiste adres worden verwezen. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts.  

Kick off Connect Hartfalen
De regionale bijeenkomst werd geopend door cardioloog Lamfers van het CWZ. De avond stond in het teken van samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen op het gebied van hartfalen. Connectvoorzitter van Pol sprak over het Connect programma en belang van goede samenwerkingsafspraken.

In een drieluik werd door Ter Berg (kaderhuisarts hart –en vaatziekten van zorggroep OCE en Stielo), Peters (cardioloog Maasziekenhuis Pantein) en Schouwink (kaderhuisarts hart- en vaatziekten, Zorggroep Syntein) een inkijk gegeven in de regionale transmurale afspraken. Hierna werd door cardioloog Bellersen uit het RadboudUMC een presentatie gegeven over palliatieve zorg bij hartfalen. Vervolgens werd door verpleegkundig specialist van Til (verpleegkundig specialist hartfalen van het CWZ) ingegaan op de transmurale hartfalenzorg en de ervaringen die zijn opgedaan in de regio met wijkverpleging bij hartfalen. Daarna werd door cardioloog Brouwer (RadboudUMC) ingegaan op NOAC’s bij hartfalen, met name wat dit betekent voor de huisartsenpraktijk.

Tot slot werd de Connect-intentieverklaring door alle betrokken partijen getekend. In de regio Nijmegen-Boxmeer betreft dit een samenwerkingsverband tussen de drie ziekenhuizen (RadboudUMC, Maasziekenhuis Pantein en het CWZ) en de huisartsen van Huisartsenkring Nijmegen e.o.en de drie zorggroepen OCE en Stielo en Syntein.