FTO module kwetsbare nierfunctie en patiënt instructie

 
In de regio Nijmegen e.o. is al weer enige tijd geleden een project gestart dat gericht is op goede patiëntinstructie m.b.t. tijdelijk stoppen van bepaalde medicatie wanneer sprake is van een kwetsbare nierfunctie. Goede instructie moet iatrogene ziekenhuisopname helpen voorkomen. Menig toetsgroep heeft hier inmiddels een FTO aan besteed. Hoe staat het met de implementatie?

Het Kernteam Kwaliteitsbevordering Huisartsenkring Nijmegen (KKH)*  heeft gemerkt dat  de implementatie van dit project (‘Hebben de beoogde patiënten ook inderdaad de benodigde patiëntinstructie (op schrift) ontvangen’?) nog te wensen over laat. Zeker wanneer implementatie meerdere lagen betreft (zoals patiënt, doktersassistente, POH en huisarts) is het raadzaam om extra tijd voor discussie over de uitvoering in te plannen binnen het FTO. Juist in de kleinschaligheid van het toetsgroeponderwijs, is er  ruimte om de diversiteit binnen de verschillende praktijken aan bod te laten komen.
Vanwege de relevantie van dit onderwerp  heeft KKH ervoor gekozen om een nieuwe FTO module te ontwikkelen, met nadrukkelijk aandacht voor de implementatie van de aanbevelingen. Deze vindt u op onze website(Let op, u moet ingelogd zijn om de pagina te kunnen openen).
Ook uw EKC-er heeft inmiddels informatie hierover ontvangen. 

KKH nodigt u van harte uit dit onderwerp voor komend jaar op uw FTO-agenda te plaatsen  en wenst u  veel plezier met het beschikbare materiaal.

*KKH bestaat uit: Carla Nij Bijvank, huisarts, Tessa Versteegde, huisarts/PAM en Brigit Jansen, beleidsmedewerker HAKring Nijmegen e.o.