FTO-groepen kunnen concreet aan de slag met doelmatige farmaceutische zorg

 
Huisartsen en apothekers waren bijeen op een succesvolle bijeenkomst op 21 oktober over het project Doelmatige Farmaceutische Zorg. Beide beroepsgroepen hebben belang bij het slagen van dit project, vanwege afspraken in hun contracten met zorgverzekeraars.

Meer dan 35 huisartsen en apothekers waren benieuwd naar de stand van zaken van het project. 

Doel van de bijeenkomst was om FTO-groepen te enthousiasmeren samen aan de slag te gaan.
Hiertoe is uitleg gegeven over de wijze waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan dit project. Hoe kan het FTO bijvoorbeeld cijfers genereren, zodat er binnen de FTO-groep afspraken gemaakt kunnen worden over de aanpak?
En hoe kunnen huisartsen op praktijkniveau gericht aan de slag?
Als u niet bij de bijeenkomst was of de presentatie nog eens wilt doornemen kunt u deze hier vinden. 
Tijdens de bijeenkomst is een handleiding uitgereikt. Deze zal binnenkort via dit bericht geopend kunnen worden. 

Zowel huisartsen als apothekers hebben belang bij het slagen van dit project.  Beide beroepsgroepen hebben immers afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven resp. afleveren in hun contracten met de zorgverzekeraars. Afspraken waaraan ook een financiële vergoeding gekoppeld is. 
De indicatoren waar huisartsen op afgerekend worden zijn tijdens de bijeenkomst toegelicht. 

Lastig is dat de afspraken van huisartsen en apothekers niet synchroon lopen.Toch kunnen we door samen te werken aan dit project elkaar versterken en aan de zorgverzekeraars laten zien wat het oplevert als er regionaal beleid wordt gemaakt door huisartsen, zorggroepen en apothekers en ook specialisten. Met name over het op handen zijnde transmuraal formularium was iedereen enthousiast. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de onvrede over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars groot is. Afgesproken is dat de projectpartijen deze onvrede gezamenlijk zullen aankaarten, waarbij het bereiken van nog meer doelmatigheidswinst in deze regio via dit project zeker zal helpen om de zorgverzekeraars te overtuigen een andere koers te gaan varen.

Vanuit het project zullen we u de komende maanden blijven informeren over de resultaten. Vragen over het project kunt u mailen via secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl