Dienstapotheek Nijmegen is gestopt met rechtstreeks versturen van afleverinformatie naar zorgverleners

 
Dienstapotheek Nijmegen heeft de Huisartsenkring Nijmegen e.o. geïnformeerd over het feit dat zij stopt met het rechtstreeks versturen van retourinformatie aan zorgverleners. Dit in verband met de wet op de privacy en de juridische consequenties die daaraan verbonden zijn.

Tot 01-06-2017 werden van de recepten die de Dienstapotheek Nijmegen verwerkte rechtstreeks afleverberichten verzonden vanuit het Apotheek Informatie Systeem aan de huisarts die de cliënt had opgegeven. De dienstapotheek verleent echter alleen zorg aan passanten, waarvan op termijn de gegevens verouderen, omdat de cliënt deze apotheek niet regelmatig bezoekt. Er ontstaan daarom fouten in het huisartsen-cliënten bestand, waardoor er een reële kans is dat een retourbericht naar de verkeerde zorgverlener wordt gestuurd. Indien een retourbericht bij een verkeerde zorgverlener terecht komt en de apotheek daarvan op de hoogte gesteld wordt, is zij verplicht het feit als “datalek” te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het risico op dergelijke datalekken en de tijdsinvestering die gemoeid is met het verwerken van de meldingen, laten niet toe dat de apotheek nog langer rechtstreeks retourberichten zal versturen aan zorgverleners.

Artsen kunnen dezelfde afleverinformatie ook opvragen via het LSP, omdat Dienstapotheek Nijmegen altijd Opt-In registratie uitvoert voor al haar cliënten. Het percentage cliënten, waarvan de dienstapotheek geregistreerd heeft dat zij geen communicatie over het LSP toelaten, ligt tot op heden slechts op 0.3%.  

Dienstapotheek Nijmegen is daarom per 01-06-2017 gestopt met het rechtstreeks vanuit het Apotheek Informatie Systeem versturen van afleverinformatie naar zorgverleners. 

Huisartsenkring Nijmegen e.o. heeft kennis genomen van dit bericht en het probleem neergelegd  bij de Stichting Zegen, die zich de komende jaren gaat buigen over een veiliger informatieoverdracht van medicatiegegevens.