Diagnostiekaanbieders in kringgebied Nijmegen eo. definitief

 
Diagnostiekaanbieders in kringgebied Nijmegen eo. definitief
Zoals bekend heeft coöperatie VGZ een aanbestedingstraject uitgezet voor het contracteren van eerstelijns diagnostiek in 2020. Hiermee gooide de zorgverzekeraar een steen in de eerstelijnsdiagnostiekvijver.
Per GHOR-regio is één aanbieder aangewezen die de regie in handen krijgt om de diagnostiek in goede banen te leiden. Het doel: minder versnippering, geen onnodige dubbele diagnostiek meer en daarmee ook lagere kosten. De zorgverzekeraar schreef een offertetraject uit om de regievoerders te selecteren. In een eerdere nieuwsflits las u dat een voorlopige uitkomst betrof, maar inmiddels heeft VGZ bekend gemaakt dat de uitkomst definitief is.

GHOR-regio

Regievoerder

Betrokken partijen

Status

Gelderland-Zuid

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Ziekenhuis Rivierenland, INR Trombosedienst en Jeroen Bosch ziekenhuis

Definitief

Brabant Noord

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Stichting diagnostisch centrum & trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven, Stichting trombosedienst 's-Hertogenbosch en omstreken en Canisius-Wilhelmina ziekenhuis

Definitief

Noord-Limburg

VieCuri

Coöperatie Cohesie U.A., Meditta Diagnostiek BV en Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond

Definitief

Met Maasziekenhuis Pantein BV. loopt een meerjarig contract dat wordt gerespecteerd. Eerstelijns diagnostiek maakt onderdeel uit van de afspraak.

SHO is niet als regievoerder voor het aanbieden van eerstelijns diagnostiek geselecteerd. Wij hebben contact met hen gezocht en SHO liet ons weten dat zij momenteel in gesprek met CWZ (en anderen) de mogelijkheden onderzoekt om hun diagnostische dienstverlening voor cliënten verzekerd bij VGZ in de regio te kunnen continueren.

De commissie Samenwerking Tweede Lijn zet de ingezette gesprekken met CWZ voort om het huidige kwaliteit en servicelevels in de dienstverlening te borgen.