Cardiaal stabiele CVRM patiënten van de tweede lijn naar de eerste lijn

Kaartenbakactie CWZ - Huisartsenkring Nijmegen e.o. - OCE Nijmegen
 
De regio Nijmegen wordt geconfronteerd met een grotere cardiologische zorgvraag dan de huidige beschikbare capaciteit aan kan. Dit leidt tot lange en toenemende wachttijden bij de ziekenhuizen. Tegelijkertijd wordt er in de eerste lijn voor een grote groep CVRM patiënten goede zorg geleverd door de huisartsenpraktijken in het kader van het zorgprogramma CVRM. Op initiatief van Huisartsenkring Nijmegen e.o. en OCE Nijmegen, is nu besloten tot een zogeheten ‘kaartenbakactie CVRM’. Bij wijze van proef wordt een selectie CVRM-patiënten van de cardioloog verwezen naar de huisarts. Doel: ervoor zorgen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment krijgt tegen een goede kwaliteit en prijs.

Toegevoegde waarde
Ziekenhuizen en huisartsenorganisaties constateren een toegevoegde waarde van het leveren van zorg binnen de eerste lijn. Daarom zijn er in maart 2015 transmurale afspraken gemaakt tussen huisartsen en cardiologen van CWZ en Radboudumc, over verwijzing van cardiaal stabiele CVRM patiënten naar de huisarts. In de eerste lijn in het zorgprogramma CVRM wordt immers goede kwaliteit van zorg geleverd, waarbij de huisarts en de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) de patiënt met regelmaat zien. Huisarts en POH-S bekijken de patiënt in zijn geheel en hebben in het zorgprogramma meer tijd ter beschikking voor de patiënt, waardoor er ook aandacht is voor leefstijlinterventies. De eerder gemaakte transmurale afspraken zijn echter tot nu toe onvoldoende benut. De kaartenbakactie vormt een belangrijke stap in het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de transmurale afspraken.

Zorgvuldige patiëntenselectie
In het 1e kwartaal van 2017 is door middel van een steekproef van dossiers onderzocht welk deel van de stabiele, cardiovasculaire patiënten die nu nog onder controle zijn bij de cardioloog, in aanmerking komt voor verwijzing van de tweede naar de eerste lijn in het kader van CVRM. De patiëntenselectie vond ad random plaats uit de groep van wachtlijstpatiënten die voor het laatst in 2015 op de polikliniek cardiologie gezien is. De patiënten werden beoordeeld op cardiale diagnosen en risicofactoren in kader van de eerdergenoemde transmurale afspraken. De steekproef werd verricht aan de hand van de DOT diagnose 202 angina pectoris stabiel en 802 follow up na CABG/PCI. Het aantal patiënten is zorgvuldig bepaald, zodat de huisartsen goed voorbereid kunnen worden en hun kwalitatief goede zorg blijven leveren.  

Aantal patiënten
Van de 300 steekproefdossiers, voldoen ongeveer 37 patiënten aan de criteria om verwezen te worden naar de huisarts voor CVRM.

Belangrijke vervolgstappen
De volgende stap is het daadwerkelijk terugverwijzen van de steekproefpatiënten. De uitvoering hiervan is in handen van de OCE.  Huisartsen worden vanuit de OCE nader geinformeerd. Allereerst ontvangt de huisarts voor de zomer een lijst van patiënten uit de steekproef die weer bij hem/haar onder behandeling komen. Daarna worden de betreffende patiënten per brief geïnformeerd. Tijdens de terugverwijsperiode monitort en ondersteunt Marion Hendriks, coördinator zorgprogramma CVRM, de huisartsen en POH’s-S die de patiënten terugkrijgen.

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u terecht bij: Marion Hendriks (m.hendriks@cihn.nl)  Coördinator zorgprogramma CVRM, OCE Nijmegen of Mireille ter Berg (m.terberg@cihn.nl) Kaderarts hart- en vaatziekten, OCE Nijmegen.