Bestuurders gevraagd voor Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH)

Meldt u zich aan voor de bestuursklas 2018?
 
 
Als huisarts neemt u deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Het bepalen van de inhoud van de regeling, het uitvoeren en goedkeuren en het toezicht gebeurt grotendeels door huisartsen. Als u interesse heeft voor een (bestuurs-)functie binnen de SPH kunt u zich aanmelden voor de bestuursklas 2018.

Huisartsen die zitting hebben in het bestuur van de SPH, in de Beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV) of lid zijn van de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) bepalen de inhoud van de pensioenregeling, de uitvoering en goedkeuring en het toezicht. Zij doen dit naast hun praktijk.


Heeft u interesse in een (bestuurs)functie binnen SPH, heeft u ambitie, wilt u inzicht in bestuurlijke processen en heeft u gevoel voor evenwichtige belangenafwegingen? Meld u dan nu aan voor de kick-off bijeenkomst op woensdag 25 april 2018 van 18.00 tot uiterlijk 20.00 uur op een locatie rond Utrecht. Tijdens deze kick-off bijeenkomst maakt u kennis met het fonds en de verschillende gremia en krijgt u een toelichting op de inhoud en planning van de bestuursklas 2018. 

 Aanmelden kan via rmulder@huisartsenpensioen.nl