Afscheid van kringbestuurder Gaël Pennings

 
Afscheid van kringbestuurder Gaël Pennings
Na jarenlange inzet voor de huisartsenzorg in de regio heeft Gaël Pennings, kringbestuurder van LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. besloten zijn zittingstermijn niet te verlengen. Eind 2015 werd Gaël lid van het kringbestuur en al snel één van de dragende krachten. Samen met Patricia Pulles vormde hij jaren het gezicht van Huisartsenkring Nijmegen e.o.

Hij was vooral regionaal actief en had de dossiers transmurale zorg, ICT en contractering onder zijn hoede. Gaël denkt in kansen, zorgt voor verbinding en is een echte teamspeler. Zijn denk- en daadkracht, relativeringsvermogen en flinke dosis energie en humor zullen wij ontzettend missen. Gelukkig zal hij als adviseur aanblijven om de samenwerking met zorggroepen nader vorm te geven en een nieuw bestuurslid in te werken. Bovendien doet hij zijn naam ‘Pennings’ eer aan en zal hij in 2020 op de penningen van de kring blijven letten.

Merci pour tout et chapeau, Gaël!