Afscheid Brigit Jansen

 
 
Na ruim 12,5 jaar trouwe dienst neemt Brigit Jansen afscheid als beleidsmedewerker van de LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. In de eerste jaren ondersteunde Brigit het kringbestuur, de ledenvergaderingen en diverse commissies. Later concentreerde zij zich o.a. op kwaliteitsbeleid. Brigit was vaak de verbindende schakel en aanspreekpunt voor velen.

Denk hierbij o.a. aan de ondersteuning van de commissie samenwerking tweedelijn, de werkgroep zorgdomein en de coördinatie van het achterstandsfonds (SAN). Bovendien organiseerde zij diverse beleidsdagen en hield zij de leden betrokken met informatieve nieuwsbrieven, die dankzij haar originele introducties nooit saai werden. 

In de afgelopen 12,5 jaar is veel veranderd in de huisartsenzorg, zo ook op het gebied van kwaliteitsbeleid. 
Waar kwaliteit en nascholing voor huisartsen lange tijd een onoverzichtelijk geheel was, besloot de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het regionale kwaliteitsbeleid.  De WDH bestond al en organiseerde onafhankelijke en goed gewaardeerde nascholingen. Daarnaast gaf de kring vanaf 2014 prioriteit aan een bredere opvatting van kwaliteitsbeleid door uren van de beleidsmedewerker daarvoor vrij te maken. Huisartsenkring Nijmegen e.o. is één van weinige kringen die het kwaliteitsbeleid zelf onder haar hoede heeft; in andere regio’s is het belegd bij een externe organisatie of een zorggroep. Door de jaren heen is de portefeuille kwaliteit gegroeid tot wat het nu is. Brigit speelde - in het Kernteam Kwaliteitsbevordering Huisartsenkring (KKH) - een belangrijke rol in de coördinatie en regionale afstemming van het kwaliteitsbeleid en de verbinding met andere ontwikkelingen en dossiers binnen de Huisartsenkring. 

Brigit, we willen je hartelijk bedanken voor al je inzet. Het ga je goed.