Actuele regionale afspraken over antistolling

 
Twee belangrijke actualiteiten rondom antistollingsmedicatie vragen uw aandacht, namelijk regionale afspraken rondom de nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC) en de LESA Antistolling met omschreven taken per beroepsgroep.

NOAC’s
Recent zijn nieuwe, direct werkende orale anti coagulantia ter beschikking gekomen als vervanging van coumarine derivaten. Deze medicijnen lijken voor sommige groepen patiënten  voordelen te hebben boven de ‘klassieke’ antistolling.
Cardiologen zijn enthousiast – huisartsen hebben hun twijfels.
Omdat eerste- en tweedelijns artsen en apothekers patiënten gezamenlijk begeleiden is men in de regio op zoek naar één visie en samenhangend regionaal beleid ten aanzien van deze middelen.  
In dit kader is een document ontwikkeld met richtlijnen voor de huisarts.
Cardiologen die antistolling (coumarine of NOAC’s) voorschrijven aan een patiënt informeren de huisarts hierover door middel van een brief.  Voorbeelden hiervan en het document met richtlijnen zijn onder dit bericht te downloaden en tevens te vinden onder ‘transmurale werkafspraken’.
Ook op de website van het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie is relevante informatie over de NOAC’s te vinden. 

Academisch debat
Om te komen tot een gezamenlijke visie is echter méér nodig dan documenten.
Daarom is op 1 december een academisch debat georganiseerd, waarin ook de stem van de patiënt ingebracht zal worden. (1 december, 18.00 – 20.00, locatie Radboudumc) De uitkomsten van het debat zullen als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van het regionale beleid. Discussieer mee en meld u aan! (Klik hier voor meer informatie).

LESA antistolling
Werkafspraken over antistolling tussen huisartsen, apothekers, tandartsen en de trombosedienst bestonden al langer. De afspraken zijn eind 2013 in de zogenaamde regiotafel antistolling besproken en tegen het licht gehouden. In het document  zijn de werkafspraken gebundeld. De afspraken zijn geordend per onderwerp (bijv.: ‘bloedige ingrepen’ of ‘intercurrente ziekten’) en per beroepsgroep (bijv.: taken huisarts, taken apotheek).

De werkafspraken zijn te vinden onder dit bericht en bij ‘transmurale werkafspraken’.