Actuele informatie werkwijze Tolkentelefoon

 
De inzet van Tolkentelefoon wordt al enige tijd door het achterstandsfonds SAN vergoed. Nu de speciale regeling van VWS voor statushouders vanaf 1 mei is vervallen kunt u ook voor deze specifieke groep patiënten de kosten van de tolkentelefoon een beroep doen op de regionale regeling.

De SAN (Achterstandsfonds Nijmegen) biedt een vergoeding voor de kosten van gebruik van de tolkentelefoon als de patient deze niet zelf kan dragen. Alle huisartsen in het kringgebied kunnen gebruik (blijven) maken van deze vergoeding.  
U vindt de details van de regeling en  de instructie. op de website van het achterstandsfonds. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SAN via Jeanet Bouw, fondscoordinator: san@edificare.nl (link stuurt een e-mail) of 06 26 124 886